TIEKUNNAT
Tieyksikkölaskelmat:
Klikkaa Suurennos
Yksityistielain mukaiset tieyksiköt ja tieyksikkölaskelmat nopeasti ja edullisesti!
Perustietokirjaamisen jälkeen saatte käyttöönne tieosakaslaskelman lisäksi
tieosakasluettelon ja maksuunpanoluettelon (tarjoukset yhteydenottolomakkeella!).
Talviauraus:
Tiekuntaan voi kuulua myös sellaisia tieosakkaita joita talviaurausmaksut eivät koske.
Listaamme talviaurauksen piiriin kuuluvat ja laskemme heille aurausmaksut.
Kirjanpito ja laskutus:
Ulkopuolinen kirjanpito ja laskutus (tieisännöitsijä -toimitusmies) on selkeä tapa hoitaa
tiekunnan taloushallinto, päivitykset ja laskutus. Tiekuntakirjanpidon perushinta on 1,00 euroa + Alv / kuitti.
Kirjanpito- ja taloushallintopalvelut tarkemmin; katso hinnastot - sivumme!.
Tiedustelut, tarjoukset: heiskanenky@tutka.net, puhelin: 050-4611406
tai klikkaa yhteydenottoa. Palvelemme koko Suomen alueella!

Sisältöä: kirjanpito ja tilinpäätös, erittelyt, liitteet, saldolista, päivä-pääkirjat,
kokousasiakirjat, -kutsut, -pöytäkirjat, edellisten / tiekunta-asioiden - hallinon avustaminen kokouksissa ...
YHTEYDENOTTO
Paluu etusivulle , Seuraavalle sivulle
. - . - . - . - . - .